عرفان از منظر آیةالله جوادی آملی
36 بازدید
محل ارائه: سازمان تبلیغات
مقطع: خارج
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه که کارهای نهایی آن در حال اتمام می باشد، به مباحثی از قبیل: توحید، ماهیت عرفان و عارف، مراحل چهل گانۀ سیر و سلوک، مراد از فنای فی الله،انسان کامل و مطالبی دیگر از منظر استاد نعظم پرداخته شده است. این جزوه(کتابچه) در حدود 60 صفحه می باشد که به سفارش سازمان تبلیغات اسلامی آماده شده و ظاهراً قرار است به صورت کتابی که نظرات برخی بزرگان در زمینۀ عرفان، در آن مندرج است چاپ شود