مشخصات فردی و زندگینامه
نام:بهروز
نام خانوادگی:خدری
شهرت:صادق
پست الکترونیک:behrozmahdy@yahoo.com
نخصص ها:علوم قرآنی ، علوم تربیتی ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

به نام خدا این جانب در سال 68 در حوزۀ علمیۀ امام صادق بروجرد دروس حوزه را شروع نمودم و بعد از سه سال به گرگان مدرسۀ آیة الله طاهری رفته و دوباره از پایۀ اول شروع کردم. بعد از بیشتر از یکسال به قم هجرت نمودم که باز دروس خود را از پایۀ اول شروع کردم که البته همین تکرارها موجب برکت بود و بنده در ادبیات به قدری تبحر یافته بودم که خیلی از هم درسان و حتی بالاتر جهت امتحانات شفاهی به حقیر مراجعه میکردند تا قدری برای متن خوانی در آن امتحانات آماده شوند.به هر حال درسهایم ادامه یافت تا اینکه به درس خارج برخی آیات عظام رفتم اما دیری نپایید که دروس این بزرگواران به مزاجم خوش نیامد آن جلسات را ترک گفته و به دروس فقه و تفسیر آیةالله جوادی آملی رفتم و در این درس بود که لطف استاد شامل حال حقیر شد و به واسطۀ ایشان وارد مؤسسۀ اسرا شدم و به عنوان محقق مشغول شدم. این همکاری تا بعد از انتخابات دورۀ دهم به طول انجامید که شاید بیش از سه سال می شد که به سبب برخی مسائل انصراف دادم و دیگر نرفتم.البته بعد از آن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه (رشاد) بنده را دعوت به همکاری نموده که هم اینک جزو نویسندگان آن مرکز می باشم. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.